FREE

لوگو باکلاس آنلاین

خدمات مشاوره باکلاس آنلاین!

خدمات مشاوره
1.جلسات ثابت مشاوره تخصصی فردی

جلسات ثابت مشاوره فردی_تخصصی حداقل 30 _ 40 دقیقه. در جلسات مشاوره برنامه شخصی متناسب با سطح هر فرد، سبک یادگیری، شخصیت و روحیات وی داده شده و مسائل وی حل می گردد.

2.رفع نیازهای 50 گانه

 تمام نیازهای دانش آموز جهت رسیدن به موفقیت تحصیلی، در سه حوزه آموزشی، روانشناختی و انگیزشی تقسیم بندی شده که در فرآیند مشاوره تخصصی همه این نیازهای 50 گانه به شکل کامل برطرف می‌شود.

3.تدوین استراتژی شخصی

یکی دیگر از خدمات مشاوره، برنامه ریزی و هدف گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است که متناسب با سطح هر دانش آموز، نیاز او و هدف مورد نظر وی، این استراتژی تدوین می‌شود.

4.برگزاری کارگاه های تخصصی

برگزاری کارگاه های تخصصی به شکل کاملا کاربردی و عملیاتی با ارائه تکنیک های ویژه، علاوه بر جلسات تخصصی مشاوره فردی به جهت رفع نیازهای دانش آموز هرماه یک بار .

5.برگزاری جلسات ویژه اولیا

همواره خانواده به عنوان مهم ترین ضلع مثلث موفقیت تحصیلی دانش آموزان مطرح می‌شود. به جهت رفع چالش های مختلف دانش آموز با اولیا و همچنین فراهم سازی محیط منزل، جلسات مستمری ما بین مشاور و اولیا به شکل فردی و گروهی برگزار می‌شود.

6.برگزاری آزمونک ثابت هفتگی

انجام آزمونک های تعیین شده ازسوی مشاور، منطبق بر برنامه انجام شده توسط دانش آموز با هدف ارزیابی دقیق فعالیت های انجام گرفته قبل از هر جلسه مشاوره، شناسایی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان و ارائه گزارش به کادر مدرسه و اولیا

7.تست های تخصصی شخصیت

انجام تست های تخصصی شخصیت شناسی از قبیل هالند، مایرز و نئو با هدف شناسایی روحیات و علایق دانش آموزان، سطح بندی آنان و کمک به فرآیند صحیح انتخاب رشته

8.برگزاری دوره های تخصصی انتخاب رشته

دوره های حرفه ای انتخاب رشته در قالب کارگاه، جلسات فردی، تفسیر تست های مختلف و پیشنهاد انتخاب رشته متناسب با هر فرد، معرفی دانشگاه ها و رشته ها به صورت تخصصی

9.هماهنگی میان برنامه مدرسه، آزمون، کلاس و امور شخصی دانش آموز

یکی از مهم ترین چالش های دانش آموزان خصوصا در سال دوازدهم، تطبیق میان برنامه های مختلف مدرسه، کلاس، آزمون و همچنین انجام کامل آنها در محدودیت زمانی مخصوص به خود است که موجب سردرگمی ذهنی و عملی آنها می‌شود. هماهنگی میان برنامه های مختلف دانش آموز یکی دیگر از اقداماتی است که در فرآیند مشاوره تخصصی انجام می‌ گردد.

مشاوره آنلاین

990,000 تومان

مشاوره فردی

2900,000 تومان