لیست دوره های با کلاس آنلاین

مدرس : استاد قربان زاده

70 - 80 جلسه

تقویم : دو شنبه ها
زمان برگزاری : 15 تا 19

مدرس : استاد غلامی

70 - 80 جلسه

تقویم : چهار شنبه ها
زمان برگزاری : 18 تا 22

مدرس : استاد ضیافتی

20 جلسه

تقویم : اعلام می شود
زمان برگزاری : اعلام می شود

مدرس : استاد مداح

60 جلسه

تقویم : سه شنبه ها
زمان برگزاری : 21 تا 22

مدرس : استاد غلامی

60 جلسه

تقویم : چهار شنبه ها
زمان برگزاری : 19 تا 20

مدرس : استاد سلطانی

60 جلسه

تقویم : پنج شنبه ها
زمان برگزاری : 18 تا 19
در حال لود شدن ...