لیست دوره های با کلاس آنلاین

مدرس : استاد قربان زاده

70 - 80 جلسه

تقویم : دو شنبه ها
زمان برگزاری : 15 تا 19

مدرس : استاد غلامی

70 - 80 جلسه

تقویم : چهار شنبه ها
زمان برگزاری : 18 تا 22

مدرس : استاد مداح

60 جلسه

تقویم : سه شنبه ها
زمان برگزاری : 21 تا 22

مدرس : استاد غلامی

60 جلسه

تقویم : چهار شنبه ها
زمان برگزاری : 19 تا 20

مدرس : استاد لاجوردی

30 - 40 جلسه

تقویم : چهار شنبه ها
زمان برگزاری : 16 تا 18

مدرس : استاد قربان زاده

60 تا 70 جلسه

تقویم : سه شنبه ها
زمان برگزاری : 21 الی 23
در حال لود شدن ...