40%
تخفیف

آموزش فن بیان با شهرام لاسمی(عمو قلقلی)

مدرس این دوره یکی از بهترین های صدا و سیما هستند که اکثر ما در کودکی با ایشان خاطره داشته…

1,500,000 تومان