کلاس سالیانه استاد نقاشان پایه دهم

صفحه اصلی معرفی دوره سرفصل ها ثبت نام صرفه جویی در زمان 15 جلسه آموزشی یکسال پشتیبانی آشنایی با استاد…

2,000,000 تومان

کارگاه فیزیک تیپ و تست

صفحه اصلی معرفی دوره سرفصل های دوره ویدیو معرفی شروع یادگیری خرید تمام جلسات 100,000 تومان 85,000 تومان خرید تکی…

2,500,000 تومان

کلاس سالیانه استاد لاجوردی ویژه دهم

خانه کلاس سالیانه استاد لاجوردی پایه دهم https://dl.baclass.online/lajevardi/01-Lajevardi-1401-10-14-1(1).m4v استاد لاجوردی مدرس زیست تاریخ برگزاری در حال برگزاری روز های برگزاری…

1,000,000 تومان

کلاس سالیانه استاد کلاهچیان پایه دهم

خانه کلاس سالیانه استاد کلاهچیان پایه دهم https://dl3.baclass.online/kolahchiyan/09-Kolahchiyan-1402-01-15-1.m4v استاد کلاهچیان مدرس فیزیک تاریخ برگزاری در حال برگذاری روز های برگزاری…

1,000,000 تومان

کلاس سالیانه استاد شکفته پایه دهم

خانه کلاس سالیانه استاد شکفته پایه دهم https://dl.baclass.online/shekofte/01-Shekofte-1401-10-17(1)-1.m4v استاد شکفته مدرس ریاضی تاریخ برگزاری در حال برگذاری روز های برگزاری…

1,000,000 تومان

مشاوره با استاد ضیافتی

خانه مشاوره درسی استاد ضیافتی استاد ضیافتی مشاور ارشد مشاوره با استاد ضیافتی تاریخ برگزاری تیر 1401 روز های برگزاری…

1,500,000 تومان