دوره استوکیومتری و موازنه استاد غدیرزاده

placeholder - باکلاس آنلاین
نوع دوره

آفلاین

history - باکلاس آنلاین

زمان

13 ساعت

download - باکلاس آنلاین

روش دریافت

تماشا

open book - باکلاس آنلاین

سطح دوره

حرفه ای

sticky notes - باکلاس آنلاین

تعداد جلسات

6

customer service 2 - باکلاس آنلاین

پشتیبانی

05137607440

traffic light - باکلاس آنلاین

پیش نیاز

ندارد

memory card 1 - باکلاس آنلاین

حجم

2 گیگابایت

achievement - باکلاس آنلاین

تحصیلات

کارشناسی

معرفی دوره
جلسه اول

استوکیومتری برای یک ماده

جلسه دوم

موازنه

جلسه سوم

استوکیومتری واکنش

جلسه چهارم

ادامه استوکیومتری واکنش به همراه درصد خلوص و بازده

جلسه پنجم

حل سوالات کنکور این مباحث از کنکور 98 تا 1401

جلسه ششم

حل سوالات کنکور این مباحث از کنکور 98 تا 1401

- باکلاس آنلاین

مدرس شیمی

استاد میلاد غدیرزاده

239,000 تومان

معرفی دوره
جلسه اول

استوکیومتری برای یک ماده

جلسه دوم

موازنه

جلسه سوم

استوکیومتری واکنش

جلسه چهارم

ادامه استوکیومتری واکنش به همراه درصد خلوص و بازده

جلسه پنجم

حل سوالات کنکور این مباحث از کنکور 98 تا 1401

جلسه ششم

حل سوالات کنکور این مباحث از کنکور 98 تا 1401