دوره یازدهم استاد میلاد غدیرزاده

placeholder - باکلاس آنلاین
نوع دوره

آفلاین

history - باکلاس آنلاین

زمان

13 ساعت

download - باکلاس آنلاین

روش دریافت

تماشا

open book - باکلاس آنلاین

سطح دوره

حرفه ای

sticky notes - باکلاس آنلاین

تعداد جلسات

8

customer service 2 - باکلاس آنلاین

پشتیبانی

05137607440

traffic light - باکلاس آنلاین

پیش نیاز

ندارد

memory card 1 - باکلاس آنلاین

حجم

2 گیگابایت

achievement - باکلاس آنلاین

تحصیلات

کارشناسی

معرفی دوره
جلسه اول

جلسه اول خط به خط کتاب شیمی یازدهم.

قسمت اول فصل یک یازدهم

جلسه دوم

جلسه دوم خط به خط کتاب شیمی یازدهم.

قسمت دوم فصل یک یازدهم

جلسه سوم

جلسه سوم خط به خط کتاب شیمی یازدهم.

قسمت اول فصل دو یازدهم

جلسه چهارم

جلسه چهارم خط به خط کتاب شیمی یازدهم.

قسمت دوم فصل دو یازدهم 

جلسه پنجم

جلسه پنجم خط به خط کتاب شیمی یازدهم.

فصل سه یازدهم

جلسه ششم

جلسه ششم گزارش های صحیح و غلط یازدهم.

فصل اول یازدهم

جلسه هفتم

جلسه هفتم گزارش های صحیح و غلط یازدهم.

فصل دو یازدهم

جلسه هشتم

جلسه هشتم گزارش های صحیح و غلط یازدهم.

فصل سه یازدهم

- باکلاس آنلاین

مدرس شیمی

استاد میلاد غدیرزاده

249,000 تومان

معرفی دوره
جلسه اول

جلسه اول خط به خط کتاب شیمی یازدهم.

قسمت اول فصل یک یازدهم

جلسه دوم

جلسه دوم خط به خط کتاب شیمی یازدهم.

قسمت دوم فصل یک یازدهم

جلسه سوم

جلسه سوم خط به خط کتاب شیمی یازدهم.

قسمت اول فصل دو دهم یازدهم

جلسه چهارم

جلسه چهارم خط به خط کتاب شیمی یازدهم.

قسمت دوم فصل دو یازدهم 

جلسه پنجم

جلسه پنجم خط به خط کتاب شیمی یازدهم.

فصل سه یازدهم

جلسه ششم

جلسه ششم گزارش های صحیح و غلط یازدهم.

فصل اول یازدهم

جلسه هفتم

جلسه هفتم گزارش های صحیح و غلط یازدهم.

فصل دو یازدهم

جلسه هشتم

جلسه هشتم گزارش های صحیح و غلط یازدهم.

فصل سه یازدهم