کلاس سالیانه استاد قربان زاده

مدرس : زیست
cover course2 - باکلاس آنلاین
پخش ویدیو
ghorbanzade - باکلاس آنلاین
timer - باکلاس آنلاین
صرفه جویی در زمان
video - باکلاس آنلاین
70 جلسه آموزشی
support - باکلاس آنلاین
یکسال پشتیبانی

آشنایی با استاد

معرفی دوره

اين دوره براي دانش آموزاني طراحي شده كه به دنبال درصد بالا در كنكور سراسري هستند

همانطور كه ميدانيد سوالات جديد كنكور محتوي و علمي تر شده و نيازمند محتوي قوي و به روز مي باشد

در دوره زیست کنکور 1403 به بررسي محتواي كتاب درسي از ديد طراحان كنكور و شكل ها و همچنين بررسي تمام آزمون هاي معتبر با بهترين تست ها مي پردازيم

سرفصل های دوره
ghorbanzade - باکلاس آنلاین
سرفصل های تدریس استاد قربان زاده

نمونه تدریس استاد ویدئو

نمونه تدریس استاد ویدئو

نمونه تدریس استاد ویدئو

جلسه اول ویدئو

بافت‌شناسی و ترابری مواد + خصوصیات جانداران (دهم فصل 1) 20 تست آموزشی

جلسه دوم ویدئو

گوارش ← گفتار 1 ، ساختار و عمل لوله گوارش 20 تست آموزشی

جلسه سوم ویدئو

گوارش ← گفتار 2 و 3، جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش + تنوع گوارش در جانوران 35 تست آموزشی

جلسه چهارم ویدئو

مرور گوارش + تبادلات گازی ← گفتار 1 ، سازوکار دستگاه تنفس 20 تست مرور/ 15 تست آموزشی

جلسه پنجم ویدئو

تبادلات گازی ← گفتار 2 و 3 ، تهویه ششی + تنوع تبادلات گازی (جانوری) 30 تست آموزشی

جلسه ششم ویدئو

مرور تنفس + گردش مواد در بدن ← گفتار 1 ، قلب 20 تست مرور / 15 تست آموزشی

جلسه هفتم ویدئو

گردش مواد در بدن ← گفتار 2 و 3 ، رگ‌ها و خون 30 تست آموزشی

جلسه هشتم ویدئو

گردش مواد در بدن ← گفتار 4، تنوع گردش مواد در جانداران + مرور قلب + رگ + خون 20 تست مرور / 10 تست آموزشی

جلسه نهم ویدئو

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ← گفتار 1و 2 ، هم‌ایستایی و کلیه‌ها + تشکیل ادرار و تخلیه آن 30 تست آموزشی

جلسه دهم ویدئو

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ← گفتار 3، تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران + مرور فصل 30 تست مرور + 10 تست آموزشی

جلسه یازدهم ویدئو

مولکول‌های اطلاعاتی ← گفتار 1، نوکلئیک اسید 20 تست آموزشی

جلسه دوازدهم ویدئو

مولکول‌های اطلاعاتی ← گفتار 2، تنظیم عصبی ← گفتار 1 یاخته‌های بافت عصبی 20 تست آموزشی / 20 تست آموزشی

جلسه سیزدهم ویدئو

مولکول‌های اطلاعاتی ← گفتار 3 ، پروتئین‌ها + مرور فصل 15 تست مرور / 20 تست آموزشی

جلسه چهاردهم ویدئو

تنظیم عصبی ← گفتار 2، ساختار دستگاه عصبی + مرور فصل 15 تست مرور / 20 تست آموزشی

جلسه پانزدهم ویدئو

جریان اطلاعات در یاخته ← گفتار 1، رونویسی 15 تست آموزشی

جلسه شانزدهم ویدئو

جریان اطلاعات در یاخته ← گفتار 2و 3، به سوی پروتئین + تنظیم بیان ژن 15 تست آموزشی / 15 تست آموزشی

جلسه هفدهم ویدئو

مرور جریان اطلاعات در یاخته + انتقال اطلاعات در نسل‌ها ← گفتار 1 مفاهیم پایه 20 تست مرور / 15 تست آموزشی

جلسه هجدهم ویدئو

انتقال اطلاعات در نسل‌ها ← گفتار 2، انواع صفات + مرور فصل 20 تست مرور / 15 تست آموزشی

جلسه نوزدهم ویدئو

از یاخته تا گیاه ← گفتار 1و2 ، ویژگی‌های یاخته گیاهی + سامانه بافتی 15 تست آموزشی / 15 تست آموزشی

جلسه بیستم ویدئو

از یاخته تا گیاه ← گفتار 3، ساختار گیاهان + جذب و انتقال مواد در گیاهان ← گفتار 1، تغذیه گیاهی 15 تست آموزشی / 15 تست آموزشی

جلسه بیست و یکم ویدئو

حواس ← گفتار 1، گیرنده‌های حسی + تغییر در اطلاعات وراثتی ← گفتار 1، تغییر در ماده وراثتی جانداران 15 تست آموزشی / 15 تست آموزشی

جلسه بیست و دوم ویدئو

حواس ← گفتار 2و3، حواس ویژه + گیرنده حسی در جانداران

جلسه بیست و سوم ویدئو

23 تغییر در اطلاعات وراثتی ← گفتار 2و3 ، تغییر در جمعیت + تغییر در گونه 15 تست آموزشی / 15 تست آموزشی

جلسه بیست و چهارم ویدئو

دستگاه حرکتی ← گفتار 1و2، استخوان‌ها و اسکلت + ماهیچه و حرکت

جلسه بیست و پنجم ویدئو

از ماده به انرژی ← گفتار 1و2، تأمین انرژی + اکسایش بیشتر

جلسه بیست و ششم ویدئو

از ماده به انرژی ← گفتار 3، زیستن مستقل از اکسیژن + مرور فصل

جلسه بیست و هفتم ویدئو

تنظیم شیمیایی، تدرس کامل فصل

جلسه بیست و هشتم ویدئو

از انرژی به ماده ← گفتار 1و2، فتوسنتز + واکنش‌های فتوسنتزی

جلسه بیست و نهم ویدئو

از انرژی به ماده ← گفتار 3، فتوسنتز در شرایط دشوار + مرور فصل 20 تست مرور / 15 تست آموزشی

جلسه سی ام ویدئو

ایمنی تدریس کامل فصل

جلسه سی یکم ویدئو

فناوری‌های نوین زیستی ← گفتار 1و2، زیست فناوری و مهندسی ژنتیک + فناوری مهندسی پروتئین و بافت

جلسه سی دوم ویدئو

فناوری‌های نوین زیستی ← گفتار 3، کاربردهای زیست فناوری + تقسیم یاخته ← گفتار 1، کروموزوم

جلسه سی سوم ویدئو

تقسیم یاخته ← گفتار 2و3، متیوز + میوز و تولیدمثل جنسی

جلسه سی چهارم ویدئو

رفتارهای جانوران، تدریس کامل فصل

جلسه سی پنجم ویدئو

تولیدمثل، گفتار 1+2، دستگاه تولیدمثل مرد + دستگاه تولیدمثل زن

جلسه سی ششم ویدئو

مرور از انرژی به ماده و ماده به انرژی + تولیدمثل ← گفتار 3، رشد و نمو جنین 10 تست مرور/ 15 تست آموزشی

جلسه سی هفتم ویدئو

تولید مثل ← گفتار 4، تولیدمثل در جانوران + مرور فصل 20 تست مرور/ 10 تست آموزشی

جلسه سی هشتم ویدئو

تولیدمثل نهاندانگان ← گفتار 1و2، تولیدمثل غیرنسبی + تولیدمثل نسبی 15 تست آموزشی / 15 تست آموزشی

جلسه سی نهم ویدئو

جذب و انتقال  مواد در گیاهان، گفتار 2و3، جانداران مؤثر در تغذیه و انتقال مواد در گیاهان

جلسه چهلم ویدئو

پاسخ گیاهان به محرک‌ها، تدریس کامل فصل

نظرات دانش آموزان سال قبل

بخش بسیار کوچکی از نظرات و رضایت دانش آموزان سال قبلی در مورد استاد قربان زاده را بخوانید…

4.9/5
scribble - باکلاس آنلاین

زیست با استاد قربان زاده بسیار عالی هست

Student photo pose 56 copy - باکلاس آنلاین

زیبا شکرانی

دانش آموز زیست

کلاس استاد قربان زاده یکی پر انرژی ترین کلاس هایی هست که شرکت کردم

Borchin ir College Student in library photo png عکس دانشجوی پسر با کتاب و کوله پشتی2 copy - باکلاس آنلاین

احمد تقوی

دانش آموز زیست

ویژگی های دوره

ضمانت قبولی در کنکور به چه معنی است ؟ در با کلاس آنلاین به نحوی آموزش داده میشود که شما برای کنکور آمادگی کامل داشته باشید و دیگر نگرانی و ترسی از قبول نشدن در کنکور نداشته باشید

ویژگی های دوره

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟
این دوره برای چه کسانی مناسب نیست؟
shield 1 - باکلاس آنلاین

ضمانت قبولی در کنکور

بدون هیچ قید و شرطی در صورت نارضایتی در روند آموزشی این دوره، تمامی هزینه پرداختی شما را بازگشت خواهیم داد.

امکانات دوره : 

  • دسترسی به کل محتوا
  • امکان ارتباط با استاد
  • دسترسی به کلاس آنلاین
  • دسترسی به آزمون ها
  • مشاوره تحصیلی
  • برخورداری از پشتیان تحصیلی
  • و کلی امکانات دیگر
جزئیات بیشتر ...
قسطزمان پرداختمبلغ قسطمیزان دسترسی به محتوا
قسط ۱هم اکنون500 هزار تومان33%
قسط ۲ماه دوم500 هزار تومان67%
قسط ۳ماه سوم500 هزار تومان100%
جزئیات بیشتر ...
سوالات متداول شما عزیزان

بله برای تماشای تمامی کلاس های باکلاس آنلاین نیاز به اینترنت دارید

تمامی کلاس ها ابتدا به صورت آنلاین برگزار میشود و سپس ویدیو ضبط شده آن به صورت آفلاین در سایت قرار می گیرد و شما عزیزان میتوانید هر چند بار که دلتان میخواهد تماشا کنید

خیر، با توجه به اینکه این امر برای ما بسیار مهم است تمامی ویدیو ها با حجم بسیار کم اما کیفیت بسیار بالا قابل نمایش هستند و هم چنین ترافیک مصرفی شما عزیزان نیم بها می باشد

ما در مجمعه با کلاس آنلاین همیشه سعی کرده ایم خدمات خود را به بالاترین کیفیت ارائه دهیم به همین منظور تمامی دوره ها از بهترین اساتید تشکیل شده اند و نظارت مستمر ما بر اساتید باعث شده تا از کیفیت مطلوبی برخوردار باشیم

برای کسب اعتماد شما دانش آموزان عزیز ما هر ماه یک نظر سنجی در سایت قرار میدهیم و براساس فرمی که شما عزیزان پر میکنید و امتیازی که به استاد میدهید ما از کیفیت کار استاد مطلع میشویم و در صورت نرسیدن به حداقل امتیاز قبولی این امکان وجود دارد که شما استاد خود را تغییر دهید البته تا به امروز تمامی اساتید این مجموعه بالاترین امتیاز را کسب کرده اند 

بله شما میتوانید به صورت قسطی دوره ها را خریداری کنید اما این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که دوره ها نقدی دارای تخفیف هستند

شما میتوانید با کلیک بر روی گزینه ورود به پنل وارد سایت شوید و در قسمت دوره ها قیمت ها را مشاهده کنید، البته مجموعه باکلاس آنلاین تا حد امکان سعی کرده با کمترین هزینه بهترین خدمات را ارائه کند

ما در این مجموعه هر انچه که باعث پیشرفت شما در کنکور و کسب نمرات بالا برای امتحانات هست را یاد میدهیم

بله آموزش در قسمت راهنما وجود سایت وجود دارد

خیر، تمامی کلاس های ما به گونه ای برگزار میشود تا دانش آموز بتواند در کلاس حضور پیدا کند

قوانین ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • فقط خریداران محصول میتوانند امتیاز خود را ثبت کنند.

اولین نفری باشید که نظر می دهید “کلاس سالیانه استاد قربان زاده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *