FREE

لوگو باکلاس آنلاین

تفریحات یک کنکوری

تفریحات یک کنکوری🎓

تفریحات یک کنکوری کنکور بخشی از زندگی است که مثل سایر مسائل, افراط و تفریط در آن باعث آسیب به شما می شود. زندگی در زمان کتکور هم باید جریان داشته باشد و شما باید بسیاری از نیازهای طبیعیتان را در طول مدت کنکور برآورده کنید. یکی از نیازهای مهم که باعث تقویت روحیه شما […]