FREE

لوگو باکلاس آنلاین

محاسبه BMR یا متابولیسم پایه

محاسبه BMR یا متابولیسم پایه

محاسبه BMR یا متابولیسم پایه اگر فردی تمام روز را در تخت بگذراند و هیچ فعالیتی انجام ندهد، باز هم برای عمکرد اندام‌های خود به کالری نیاز دارد. به این حداقل کالری متابولسیم پایه یا BMR می‌گویند که برای عملکردهای پایه‌ای مانند خون‌رسانی، نفس‌کشیدن، تولید سلول‌ها، هضم و جذب غذا، تولید پروئین و انتقال یون‌ها […]