قانون پارکینسون از مدیریت زمان و بازدهی تا کنکور
اطلاعات عمومی

قانون پارکینسون از مدیریت زمان و بازدهی تا کنکور

قانون پارکینسون از مدیریت زمان و بازدهی تا کنکور قانون پارکینسون یکی از قوانین شناخته...