باکلاس آنلاین

تخفیف ویژه سال تحصیلی جدید

اینجا هر درسی بخای هست :
ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, عربی, زبان, ادبیات

sarsalari - باکلاس آنلاین

کلاس سالیانه علوم و فنون کنکور دکتر سرسالاری

درصد تخفیف
2000000
2000000
shekofte 12 - باکلاس آنلاین

کلاس سالیانه ریاضی کنکور استاد شکفته

درصد تخفیف
2000000
950000
استاد پژند

کلاس سالیانه استاد پژند

30 درصد تخفیف
2000000
950000
استاد طاهری

کلاس سالیانه استاد طاهری

30 درصد تخفیف
2000000
950000
tajdin - باکلاس آنلاین

کلاس سالیانه علوم و فنون انسانی استاد تاج الدین ویژه کنکور 1403

50 درصد تخفیف
2000000
950000
afkham 1 - باکلاس آنلاین

کلاس سالیانه ریاضی انسانی استاد افخم ویژه کنکور 1403

درصد تخفیف
2000000
950000
استاد صدیقی

کلاس سالیانه استاد صدیقی

30 درصد تخفیف
2000000
950000
madah1 - باکلاس آنلاین

کلاس سالیانه استاد مداح

30 درصد تخفیف
2000000
950000
mesri - باکلاس آنلاین

کلاس سالیانه دکتر مصری

30 درصد تخفیف
1600000
800000
دوره استوکیومتری و موازنه

دوره استوکیومتری و موازنه استاد غدیرزاده

درصد تخفیف
239000
239000
دوره دینامیت استاد غدیرزاده (آموزش جامع شیمی دهم)

دوره دینامیت استاد غدیرزاده (آموزش جامع شیمی دهم)

درصد تخفیف
687000
687000
دی تا دی فیزیک

دی تا دی فیزیک استاد صدیقی

50 درصد تخفیف
2500000
2500000
naghashan 11 - باکلاس آنلاین

کلاس سالیانه شیمی یازدهم استاد نقاشان

درصد تخفیف
1500000
890000
afkham 11 - باکلاس آنلاین

کلاس سالیانه ریاضی انسانی یازدهم استاد افخم

درصد تخفیف
1500000
890000
niknam - باکلاس آنلاین

کلاس سالیانه یازدهم فیزیک استاد نیکنام

درصد تخفیف
1500000
890000
ostad sidi - باکلاس آنلاین

تدریس کامل حسابان 2 (ویژه امتحانات نهایی)

درصد تخفیف
1000000
500000
دوره استوکیومتری و موازنه

دوره استوکیومتری و موازنه استاد غدیرزاده

درصد تخفیف
239000
239000
دوره دینامیت استاد غدیرزاده (آموزش جامع شیمی دهم)

دوره دینامیت استاد غدیرزاده (آموزش جامع شیمی دهم)

درصد تخفیف
687000
687000
ghadirzade 11 - باکلاس آنلاین

دوره یازدهم استاد میلاد غدیرزاده

درصد تخفیف
249000
249000
سلطانی11 - باکلاس آنلاین

کارگاه فیزیک تیپ و تست

درصد تخفیف
2500000
2500000
yekta 11 - باکلاس آنلاین

کلاس سالیانه استاد یکتا پایه یازدهم

30 درصد تخفیف
1500000
890000
کلاس سالیانه دکتر طاهری ریاضی یازدهم

کلاس سالیانه دکتر طاهری پایه یازدهم

درصد تخفیف
1000000
1000000
sedighi 1 - باکلاس آنلاین

کلاس سالیانه استاد صدیقی پایه یازدهم

30 درصد تخفیف
1000000
1000000
soltani 2 - باکلاس آنلاین

کلاس سالیانه استاد سلطانی پایه یازدهم

30 درصد تخفیف
1000000
1000000

کلاس سالیانه استاد قربان زاده پایه دهم

30 درصد تخفیف
1000000
1000000

کلاس سالیانه دکتر طاهری پایه دهم

30 درصد تخفیف
1000000
1000000

کلاس سالیانه استاد غلامی درس شیمی پایه دهم

30 درصد تخفیف
1000000
1000000

کلاس سالیانه دکتر مداح پایه دهم

30 درصد تخفیف
1000000
1000000
دوره استوکیومتری و موازنه

دوره استوکیومتری و موازنه استاد غدیرزاده

درصد تخفیف
239000
239000
دوره دینامیت استاد غدیرزاده (آموزش جامع شیمی دهم)

دوره دینامیت استاد غدیرزاده (آموزش جامع شیمی دهم)

درصد تخفیف
687000
687000

کلاس سالیانه استاد نقاشان پایه دهم

30 درصد تخفیف
2000000
2000000
ghadirzade 10 - باکلاس آنلاین

دوره دهم استاد میلاد غدیرزاده

درصد تخفیف
259000
259000
سلطانی11 - باکلاس آنلاین

کارگاه فیزیک تیپ و تست

درصد تخفیف
2500000
2500000

کلاس سالیانه استاد لاجوردی ویژه دهم

30 درصد تخفیف
1000000
1000000

کلاس سالیانه استاد کلاهچیان پایه دهم

30 درصد تخفیف
1000000
1000000

کلاس سالیانه استاد شکفته پایه دهم

30 درصد تخفیف
1000000
1000000