15 - باکلاس آنلاین

سید مرتضی داور‍‍‍‍پناه

دبیر ریاضی

…………………..

نیروی رسمی آموزش و پرورش

فوق لیسانس ریاضی

26 سال سابقه تدریس

مدرس کنکور ریاضی تجربی

مدرس کنکور ریاضی انسانی

مدرس دبیرستان های مصلی نژاد، شاهد و امام رضا(ع)

دوره های منتشر شده

از دست ندهید!

داورپناه - باکلاس آنلاین