رضا آزاد

رضا آزاد مردان

دبیر ریاضی

…………………………..

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مولف کتاب های ذهن زیبا و تئوری همه چیز

مولف ده ها عنوان جزوه در زمینه های مختلف ریاضی و هندسه

طراح سوالات آزمون های آزمایشی کشوری قلم چی

22 سال تدریس ریاضی در سطح کنکور در آموزشگاه های معتبر کشور

مدیر علمی و مدرس لوح های فشرده موسسه اندیشه

مدرس دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد مشهد از سال 84

مولف آزمون ریاضی در کتاب نگاه آخر

دوره های منتشر شده

از دست ندهید!

استاد آزاد