13 - باکلاس آنلاین

کاظم شکفته

دبیر شیمی

…………………..

عضو هیئت علمی رسمی تمام وقت دانشگاه فرهنگیان

25 سال سابقه تدریس در مدارس فرزانگان و هاشمی نژاد مشهد

مدرس بیش از 10 رتبه نک رقمی

مدرس ده ها رتبه دو رقمی از کنکور سراسری

مولف بیش از ده جلد کتاب در زمینه کنکور و المپیاد شیمی

دوره های منتشر شده

از دست ندهید!